Hvordan bruke geogjerde, markeringer og ruter i kartet.

Hvordan bruke geogjerde, markeringer og ruter i kartet.

Et geogjerde er en virtuell sone som du setter opp i karttjenesten til sporingsweb.no

Du kan sette opp flere soner, og du kan legge de i forskjellige grupper.
Geogjerder henger sammen med «Markeringer» og «Ruter» også, så hvis du har en lokasjon A og B så kan du sette opp et geogjerde A og B, så kan du sette inn navn på disse «Markeringer» som Skole, Barnehage, Hjemme etc. du kan også sette opp en rute mellom A og B som en person skal følge som har GPS trackeren. Ved avvik av denne ruten kan du sette opp et varsel, samtidig kan du sette opp varsel på at trackeren går inn og ut av en sone.