Konto på sporingsweb.no

Konto på sporingsweb.no

17. Februar 2020 gikk vi over til ny sporingsplattform på sporingsweb.no

Det er enkelt å bytte over til den nye plattformen.

  1. Registrer konto på https://gps.sporingsweb.no og logg inn.
  2. Legg til trackeren ved hjelp av IMEI nummer. Dett finner du på esken eller ved å sende sms til trackeren.
  3. Send sms til trackeren for å angi ip adresse  og port til sporingsweb. Hurtigoppsett finner du på den trackeren du har ved å se i vår online manual.
  4. Hvis alt er gjort riktig så vil trackeren vises på sporingsweb når du har logget på.