Oppsett Unitracker 108

Oppsett Unitracker 108

Hurtigoppsett

For at GPS trackeren skal forstå hvor den skal sende all dataen sin så må du først sette den opp med en IP adresse og Port som dette skal sendes til. Dette gjør du ved å sende sms til GPS trackeren.

Unitracker 108

IP: 5.189.144.157

Port: 10200

Hvis du har brukt trackeren på sporingsweb.no tidligere:

Send sms: adminip123456  5.189.144.157   10200 

 


Hvis det er førstegangs oppsett:

Før du setter inn simkortet må du passe på at pinkode og viderekobling er deaktivert.

Sett simkortet inn i GPS trackeren, det skal komme et “klikk” og det er godt mulig du må dytte det inn på plass med et skrujern eller lignende.

Når simkortet er på plass vil det blinke noen lys på trackeren, det betyr at den er skrudd på, dette skjer når simkortet blir satt inn.

Fra din egen mobiltelefon så sender du sms til trackeren for å sette den opp. Da er det bare å følge punktene under, husk å få med mellomrom der det skal være mellomrom, og punktnummeret skal ikke være med, bare det som står etter .

Etter hver melding du sender til trackeren vil den sende en kvittering tilbake til deg. Hvis du sender begin123456 vil du få begin ok i retur.

  1. begin123456
  2. time zone123456 1
  3. apn123456 (din teleoperatør)
  4. adminip123456 5.189.144.157 10200
  5. gprs123456
  6. fix010s***n123456 – denne angir hvor ofte data skal lastes opp til sporingsweb 010 = 10 sekunder som er minimum. For å stoppe send nofix123456

123456 er standardpasordet til trackeren. For å endre passord send password + 123456 mellomrom nyttpassord.  Eksempel password123456 654321  i denne sms’en har du nå byttet passord fra 123456 til 654321 og trackeren vil kvittere password ok. Husk at passordet må være 6 nummer.

For at du skal kunne få sms varsel fra trackeren, som lavt batterialarm må du sette inn et admin nummer. Dette er ditt egent mobilnummer. Du kan ringe trackeren 10 ganger etter hverandre, du får da kvittering med add master ok.

Du kan også sende admin123456 ditt telefonnummer

For å sette lavt batterialarm send lowbattery123456 on for å skru av send lowbattery123456 off

  1. For live sporing send sleep123456 off da vil trackeren være online hele tiden. Merk at dette kan redusere batteritiden betraktelig.
  2. For sporing når det er bevegelse send sleep123456 shock nå vil trackeren gå i søvnmodus når den ikke er i bevegelse, og spore hele tiden når det er bevegelse i trackeren / objektet.
  3. For sporing når du selv bare vil sjekke at objektet er der det skal være send sleep123456 time til trackeren. Nå går trackeren i søvnmodus etter 3 minutter, og den vil være i søvnmodus helt til du ringer trackern. Da våkner den i 3 minutter, du får en sms på hvor den er og så laster den opp posisjonen på sporingsweb.no før den faller tilbake i søvn.

For de tre punktene over så har du kontakt med trackeren når du vil. Det finnes 3 andre moduser trackeren kan settet i (se original manualen), men da våkner den bare på gitte tidspunkt, og du kan ikke ringe for å vekke den når du vil.

For å sjekke status på trackeren så kan du sende check123456 du vil da få en sms tilbake med batteri status, gsm og gps status og selve oppsettet.

For å få IMEI nummer fra trackeren send imei123456 til trackeren, du får da sms med imei nummer tilbake.

Du kan velge om du vil ha trackeren i SMS modus eller GPRS modus.

I SMS modus bruker du ikke sporingsweb.no men du får varsler fra trackeren på sms. Send sms123456 for å aktivere sms modus eller gprs123456 for å aktivere gprs modus.

 

Denne er ikke lenger i salg