Oppsett Unitracker 6

Oppsett Unitracker 6

Hurtigoppsett

For at GPS trackeren skal forstå hvor den skal sende all dataen sin så må du først sette den opp med en IP adresse og Port som dette skal sendes til. Dette gjør du ved å sende sms til GPS trackeren.

Unitracker 6

IP: 80.209.232.105

Port: 10200

Hvis du har brukt trackeren på sporingsweb.no tidligere:

Send sms: adminip123456  80.209.232.105  10200 

 


 Hvis det er førstegangs oppsett:

 1. begin123456
 2. apn123456 (teleoperatør) eks: apn123456  telenor
 3. adminip123456  80.209.232.105 10200
 4. time zone123456 1
 5. gprs123456
 6. fix030s030m***n123456

For å koble til unitracker 6 til strøm trenger du bare å koble til pluss og minus. Den røde ledningen er pluss og den sorte er minus.

Du kan også bruke releet som følger med i pakken til å styre strøm til tenning og drivstoffpumpe. Da kan du sende sms til trackeren om å kutte strømmen til kjøretøyet. For kobling av dette bør du ha god kunnskap om det elektriske systemet på kjøretøyet eller så må du oppsøke hjelp til å koble opp enheten.

 

For enkel lokasjon kan du bare ringe opp trakceren, den  svarer med en sms om hvor den er.

Autoriserte nummer brukes til å få alarmer fra gps trackeren, som lavt batteri, når den beveger seg etc. 

 • Du må konfigurere det autoriserte telefonnummeret før du bruker GEO-gjerde alarm osv. Opp til 5 telefonnummer kan registreres.
 • Ring trackeren 10 ganger kontinuerlig og få sin posisjon, da vil den lagre  telefonnummeret som autorisert nummer automatisk. og svar “add master ok”.
 • Autorisasjon: Send SMS “admin + passord + mellomrom + mobilnummer” eks: «admin123456  mobilnummer». For å sette opp et autorisert nummer, bør de andre autoriserte numrene settes av masternummeret, hvis nummeret er godkjent, vil enheten svare “admin OK”
 • Slett autorisasjon: Fra master nummer send SMS “noadmin + passord + mellomrom + mobilnumner som skal slettes”
 • HUSK! Hvis du vil spore trackeren når den kommer inn i et annet land, må du legge til landskode før mobiltelefonnummeret du legger til. Da legger du til 0047 foran mobilnummeret ditt.

_________________________

Merk! Med denne funksjonen så kan det hende at du får tilsendt hendelse sms fra trackeren hver gang den oppdaterer seg. Da sender du bare nofix + passord for å stoppe.

Spor med begrensede tidspunkter
Send SMS-kommando “fix030s005n + passord” til tracker-enheten, det vil den rapporter breddegrad og lengdegrad med intervaller på 30 sekunder i 5 ganger. (s: sekund, m: minutt, t: time).

Spor med ubegrenset tidsintervall
Send SMS “fix030s030m *** n + passord” til trackeren. Tracker vil rapportere a sanntidsplassering hvert 30. sekund når ACC er PÅ, og rapporter hvert 30. minutt når ACC er AV. Merk: Intervallet må ikke være mindre enn 10 sekunder.

Spor etter avstandsintervall
Send SMS: “Avstand + passord + mellomrom + avstand”, Tracker vil svare “Avstand ok”, og deretter vil tracker finne den forhåndsinnstilte avstanden. F.eks .: Send SMS: Distance123456 0050 ”det betyr at avstanden er 50 meter; tallet må være på 4 sifre
Smart spor etter tid og avstandsintervall

Send SMS “: fix030s600s *** n + passord + mellomrom + avstand” til tracker. Avstanden enheten er meter. Eks: send SMS “fix030s600s *** n123456 0200” betyr: ACC av, Tracker rapporterer en
sanntidsplassering hvert 600. sekund ; ACC ON, Tracker rapporterer en sanntidsplassering hvert 30. sekund, eller bevegelsesavstand er opptil 200 meter.

For å stoppe sporing: Send SMS “nofix + passord” til tracker-enheten

____________________

Hvis trackeren kommer utenfor et område uten gms dekning, har den mulighet å logge hvor den har vært for så å laste opp når den får dekning. 

Send SMS «save030s***n+password» den vil da logge hver 30 sekund. 
MERK! minste tillatte verdi er 10s.

____________________

Vanligvis sender alarmen ut 5 sms, dette kan du endere ved å sende xtime+passord+005 i dette eksempelet er 005 5 sms.

____________________

Lavt batteri alarm

Send «lowbattery+password+space+on» for å aktivere og «lowbattery+password+space+off» for å deaktivere 

____________________

Søvnmodus 

Atktivere: sleep+password+space+on 

Deaktivere: sleep+password+space+off

Du kan kjøpe denne trackeren hos www.unitracker.no